kantoorcombinatie van Jan Hein van Rijswijck Advocaat, Liane van Etten Advocaat en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie van Jan Hein van Rijswijck Advocaat,
Liane van Etten Advocaat en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie van
Jan Hein van Rijswijck Advocaat, Liane van Etten Advocaat
en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie van
Jan Hein van Rijswijck Advocaat,
Liane van Etten Advocaat en
Mieke van Willigen Advocaat

kantoorcombinatie van
Jan Hein van Rijswijck Advocaat,
Liane van Etten Advocaat en
Mieke van Willigen Advocaat

kantoorcombinatie van
Jan Hein van Rijswijck Advocaat,
Liane van Etten Advocaat en
Mieke van Willigen Advocaat

Problemen met uw advocaat

Indien u problemen heeft met uw advocaat kunt u die met uw advocaat bespreken. Ook is het mogelijk dat u een gesprek heeft met een andere advocaat waarmee uw advocaat samenwerkt om uw problemen te bespreken.

Kan geen oplossing worden gevonden voor uw problemen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie advocatuur te ’s-Gravenhage. De geschillencommissie beoordeelt de kwaliteit van het werk dat uw advocaat voor u heeft gedaan en de hoogte van de declaratie. Ook beoordeelt de geschillencommissie schadeclaims tot een bedrag van maximaal €10.000,-.
Voor het indienen van een klacht moet klachtengeld worden betaald. De kosten kunnen variëren van €52,50 tot €102,50. Indien u gelijk krijgt, krijgt u het klachtengeld terug.
De geschillencommissie biedt veelal een praktische oplossing voor de problemen met uw advocaat.
De behandeling vindt plaats in ’s-Gravenhage.
Meer informatie kunt u vinden op www.geschillencommissie.nl en dan advocatuur.
Het adres van de geschillencommissie is: Postbus 90600, 2509 LP ’s-Gravenhage.
Het telefoonnummer is: 070 - 310 53 10.

Ook kunt u uw problemen voorleggen aan de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Arnhem. De deken zal de klacht onderzoeken en een oplossing voor de klacht trachten te vinden. Indien dat niet lukt wordt de klacht naar de raad van discipline te Arnhem doorgestuurd. De raad oordeelt of de advocaat is tekort geschoten en/of onjuist heeft gehandeld en kan een waarschuwing, een berisping of een al dan niet voorwaardelijke schorsing opleggen. De raad van discipline kan geen schadevergoeding toekennen. Daarvoor moet men naar de gewone rechter. Ook heeft de raad geen mogelijkheden om problemen over declaraties op te lossen.
De raad van discipline biedt in het algemeen geen praktische oplossing voor uw problemen met uw advocaat.
Voor het indienen van een klacht kunt u zich wenden tot het bureau van de orde van advocaten, Postbus 4152, 6803 ED Arnhem, telefoonnummer 026 - 389 07 66, E-mail: info@ordegelderland.nl
Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.