Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie met Jan Hein van Rijswijck Advocaat en Liane van Etten Advocaat
kantoorcombinatie met
Jan Hein van Rijswijck Advocaat
en Liane van Etten Advocaat
kantoorcombinatie met
Jan Hein van Rijswijck Advocaat
en Liane van Etten Advocaat

Mieke van Willigen AdvocaatWij zetten onze werkzaamheden ook tijdens de corona epidemie voort. Waar mogelijk vragen wij u om zoveel mogelijk via de e-mail (info@jlmadvocaten.nl) te communiceren.
U kunt telefonisch contact opnemen (026-3030150) en zo nodig een boodschap achterlaten op de voicemail.
Mieke van Willigen is bereikbaar via 085 8769606 en mvw@jlmadvocaten.nl
Bij omstandigheden waarin het noodzakelijk is om fysiek af te spreken, zullen we ook de gewenste oplossingen vinden. We hanteren hierin de richtlijnen van het RIVM.
Als u een email stuurt of een telefonische boodschap achterlaat, zullen wij zo snel mogelijk per email antwoorden of telefonisch contact opnemen.
Er is in deze periode geen inloopspreekuur op dinsdag


Van 1985 tot en met 1998 heb ik als jurist gewerkt op Buro’s voor Rechtshulp, eerst in Enschede, later in Hoorn. In 1999 maakte ik de overstap naar Advokatenkollektief Sloetstraat in Arnhem. De pet werd anders (advocaat), het werk bleef voor een groot deel hetzelfde: adviseren en procederen over uitkeringen.
Daarnaast hou ik mij nu al meer dan 20 jaar bezig met huurrechtzaken.
Per 1 januari 2017 ben ik als zelfstandig advocaat het advocatenkantoor “Mieke van Willigen Advocaat” begonnen. Mijn kantoor is gevestigd in (6828 HT) Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 7.

Onder de naam JLM Advocaten werk ik samen met Jan Hein van Rijswijck Advocaat en Liane van Etten Advocaat.
Wij zijn gevestigd in Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel nr. 7 in Arnhem. Wij werken samen, maar ieder voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid.

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Algemeen
U kunt bij mij terecht als het gaat over uitkeringen of over huurrecht van woonruimte. In bewindvoerderszaken kan ik u bijstaan bij het instellen van hoger beroep tegen een beschikking van de rechtbank over het bewind en als door handelen of nalaten van uw bewindvoerder voor u financiële schade is ontstaan van tenminste € 500,- . Voor andere bewindvoerderszaken niet.
Ik verleen ook bijstand met betrekking tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en in beroepzaken over toeslagen van de belastingdienst.
Ik heb er steeds voor gekozen, en kies daar nog steeds voor, om rechtshulp te geven aan mensen die de “zwakkere” partij zijn, bijvoorbeeld in huurzaken: wel huurders, geen verhuurders.


Uitkeringen
Ik sta mensen bij als het gaat om hun uitkering. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een Ziektewetuitkering, de WIA, WAO, Wajong, WW, AOW, WMO, een bijstandsuitkering (PW) of bijzondere bijstand. Heeft u te maken met het beëindigen van uw uitkering, het niet krijgen van een uitkering, de verlaging ervan, of krijgt u een boete opgelegd?

U kunt bij mij terecht, voor bezwaar en beroep.
Ik ben lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ).


Samenwerkingspilot
Rechtsbijstandverzekeraars en Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten starten samenwerkingspilot
Vier rechtsbijstandverzekeraars en zes advocatenkantoren, aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten, starten een gezamenlijke pilot van één jaar waarin verzekeraars rechtsbijstanddossiers uitbesteden aan advocatenkantoren.
Verzekeraars besteden vaker dossiers uit aan advocatenkantoren waarmee ze veel samenwerken. Uniek aan deze pilot is dat de samenwerking uit meerdere rechtsbijstandverzekeraars en kantoren bestaat. De deelnemende partijen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit, tijdsbesteding en kosten. Het is de bedoeling dat de deelnemende verzekeraars tijdens de pilot 75 dossiers overdragen aan de advocatenkantoren.

Pilot
Het doel van de pilot voor de deelnemers is onder andere om meer inzicht te krijgen in het zaaktype, de daarbij te verlenen rechtsbijstand en tijdsbesteding. Daarnaast stellen deelnemers met het verzamelen van deze data een definitie van kwaliteit en redelijke kosten in dit soort zaken vast waarover tussen beiden consensus  is. Een resultaat van deze pilot kan zijn dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden als best practices hulp aan klanten in andere SZ-zaken en aan de advocatuur. Deelnemers meten beiden de kwaliteit van de geleverde rechtshulp in de pilotzaken, onder andere door klanttevredenheidsonderzoeken en peer reviews.
Na één jaar evalueren de deelnemers de pilot en beslissen ze of de pilot al dan niet doorgaat en zo ja, in welke vorm. Tussentijds evalueren de deelnemers het verloop van de pilot.
Deelnemende verzekeraars
ARAG, DAS, Stichting Achmea Rechtsbijstand en Univé
Deelnemende advocatenkantoren
Strix Advocaten te Groningen, Westhoff Advocaten te Amsterdam, JLM Advocaten te Arnhem, Centrum Advocaten te Almelo, Oudegracht Advocaten te Alkmaar en Zumpolle Advocaten te Utrecht


Toeslagen belastingdienst
Een bijzondere categorie inkomen betreft de toeslagen die de belastingdienst betaalt: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. De overheid heeft bepaald dat alleen voor procedures bij de rechtbank of de Raad van State een subsidie voor rechtsbijstand wordt gegeven. Als u in bezwaar geen gelijk krijgt, wil ik graag met u bekijken of beroep kans van slagen heeft.


Huurrecht
In de regio Arnhem is een lange meettijd nodig voor het krijgen van een betaalbare huurwoning. Betaalbare woonruimte is daarom een waardevol goed. Als uw woonruimte in gevaar komt, bijvoorbeeld door huurachterstand of overlast, is het belangrijk om niet stil te blijven zitten. Ontvangt u een dagvaarding van uw verhuurder, onderneem dan actie.
Ook in zaken als huuropzegging, achterstallig onderhoud en medehuur geef ik juridische bijstand.

Klachten bewindvoering
Soms is het te lastig om zelf het inkomen te beheren, dan kan een bewindvoerder worden benoemd. Soms loopt de bewindvoering niet helemaal goed. Als u serieuze klachten heeft over uw bewindvoerder, kan ik met u kijken wat daaraan te doen is.


WSNP
Veel mensen kampen met schulden. Een schuldtraject via de gemeente of toelating tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) kan daarbij een uitkomst bieden. De eisen voor toelating zijn echter ingewikkeld en streng. Ik kan u bijstaan als het schuldtraject bij de gemeente geweigerd of beëindigd wordt, of in beroep tegen een beschikking van de rechtbank waarmee uw verzoek tot toelating tot de WSNP is afgewezen
of tegen een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling.

Financieel
Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde (gefinancierde) rechtsbijstand, dan kan ik u op basis van een toevoeging bijstaan. In dat geval betaalt u voor de rechtsbijstand een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Als u niet voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt, moet er een prijsafspraak gemaakt worden.
Let op: er kunnen extra kosten bijkomen, zoals griffierecht, leges, kosten deskundige, enz.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak? Neem dan gerust contact op via telefoonnummer 085 - 876 96 06 of
via email: mvw@jlmadvocaten.nl

Meer informatie

Ik ben lid van:

  • de Nederlandse Orde van Advocaten, www.advocatenorde.nl, op welke website alle op advocaten toepasselijke wet- en regelgeving te raadplegen is.
  • de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, www.vsanadvocaten.nl.
  • de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrechtadvocaten (SSZ), www.ssz-advocaten.nl.
Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Ik ben verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Markel. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat door Markel wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67047912.
BTW-ID: NL001169561B76

Adres en contact:

Als u een afspraak met mij wilt maken, neemt u dan contact op per telefoon contact met mij op:
085 - 876 96 06 of per mail: mvw@jlmadvocaten.nl.

Als u langs wilt komen, belt u dan even op, zodat ik tijd voor u vrij kan maken.
U kunt ook langskomen op het inloopspreekuur op dinsdag van 17:00 tot 18:30 uur

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 7
6828 HT Arnhem

Postadres:
Postbus 1075
6801 BB Arnhem