Liane van Etten Advocaat
kantoorcombinatie met Jan Hein van Rijswijck Advocaat en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie met
Jan Hein van Rijswijck Advocaat
en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie met
Jan Hein van Rijswijck Advocaat
en Mieke van Willigen Advocaat

Liane van Etten AdvocaatWij zetten onze werkzaamheden ook tijdens de corona epidemie voort. Waar mogelijk vragen wij u om zoveel mogelijk via de e-mail (info@jlmadvocaten.nl) te communiceren.
U kunt telefonisch contact opnemen (026-3030150) en zo nodig een boodschap achterlaten op de voicemail.
Liane van Etten is bereikbaar via 026-4458239 en lve@jlmadvocaten.nl
Bij omstandigheden waarin het noodzakelijk is om fysiek af te spreken, zullen we ook de gewenste oplossingen vinden. We hanteren hierin de richtlijnen van het RIVM.
Als u een email stuurt of een telefonische boodschap achterlaat, zullen wij zo snel mogelijk per email antwoorden of telefonisch contact opnemen.
Er is in deze periode geen inloopspreekuur op dinsdag


Ik heb mijn wortels in de sociale advocatuur. In 1983 was ik een van de drie oprichters van het Advokatenkollektief Sloetstraat in Arnhem en heb daar als advocaat gewerkt tot 1 januari 2017. Sindsdien werk ik als zelfstandig advocaat: “Liane van Etten Advocaat”.
Onder de naam JLM Advocaten werk ik samen met Jan Hein van Rijswijck Advocaat en Mieke van Willigen Advocaat.
Wij zijn gevestigd in Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel nr. 7 in Arnhem. Wij werken samen, maar ieder voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid.

Mijn specialisaties:

Ik heb jarenlange proceservaring en sta u graag bij op het gebied van uitkeringen of voorzieningen, zoals:

 • WMO- of PGB-voorziening
 • bijstandsuitkering op basis van de participatiewet
 • WW-uitkering
 • Ziektewetuitkering
 • WAO- of WIA-uitkering
 • Wajong-uitkering
 • Kinderbijslag
 • ANW-uitkering
 • AOW
 • IOAW
 • Toeslagenwet
Ook kunt u bij mij terecht met vragen of procedures op het gebied van het arbeidsrecht zoals:
 • een (dreigend) arbeidsconflict
 • een voorgenomen reorganisatie
 • ontslag
 • de opzegtermijn
 • transitievergoeding
 • een vaststellingsovereenkomst
 • een loonvordering
 • de Wet Verbetering Poortwachter
 • ziekte en re-integratie
 • de beoordeling van de inhoud van een arbeidsovereenkomst
 • de proeftijd
 • een concurrentiebeding
 • schorsing of op non-actiefstelling
 • gelijke behandeling
 • wijziging van de arbeidsvoorwaarden
 • de vraag of u meer of minder kunt gaan werken
U kunt ook bij mij terecht als u ambtenaar bent en u hebt problemen met uw werk of uitkering.

Sinds het begin van de invoering van het piket sta ik psychiatrische patiënten bij als zij gedwongen worden opgenomen.

Geregistreerd in het rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik de rechtsgebieden arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te halen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Samenwerkingspilot

Rechtsbijstandverzekeraars en Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten starten samenwerkingspilot

Vier rechtsbijstandverzekeraars en zes advocatenkantoren, aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten, starten een gezamenlijke pilot van één jaar waarin verzekeraars rechtsbijstanddossiers uitbesteden aan advocatenkantoren.
Verzekeraars besteden vaker dossiers uit aan advocatenkantoren waarmee ze veel samenwerken. Uniek aan deze pilot is dat de samenwerking uit meerdere rechtsbijstandverzekeraars en kantoren bestaat. De deelnemende partijen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit, tijdsbesteding en kosten. Het is de bedoeling dat de deelnemende verzekeraars tijdens de pilot 75 dossiers overdragen aan de advocatenkantoren.

Pilot
Het doel van de pilot voor de deelnemers is onder andere om meer inzicht te krijgen in het zaaktype, de daarbij te verlenen rechtsbijstand en tijdsbesteding. Daarnaast stellen deelnemers met het verzamelen van deze data een definitie van kwaliteit en redelijke kosten in dit soort zaken vast waarover tussen beiden consensus  is. Een resultaat van deze pilot kan zijn dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden als best practices hulp aan klanten in andere SZ-zaken en aan de advocatuur. Deelnemers meten beiden de kwaliteit van de geleverde rechtshulp in de pilotzaken, onder andere door klanttevredenheidsonderzoeken en peer reviews.
Na één jaar evalueren de deelnemers de pilot en beslissen ze of de pilot al dan niet doorgaat en zo ja, in welke vorm. Tussentijds evalueren de deelnemers het verloop van de pilot.
Deelnemende verzekeraars
ARAG, DAS, Stichting Achmea Rechtsbijstand en Univé
Deelnemende advocatenkantoren
Strix Advocaten te Groningen, Westhoff Advocaten te Amsterdam, JLM Advocaten te Arnhem, Centrum Advocaten te Almelo, Oudegracht Advocaten te Alkmaar en Zumpolle Advocaten te Utrecht

Mijn opleidingen en nevenactiviteiten:

Ik heb Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit in Utrecht, ik ben afgestudeerd in december 1982.
Sindsdien heb ik vele cursussen gevolgd op de rechtsgebieden waarin ik werkzaam ben.
In 2001-2002 heb ik de Grotius Specialisatie-Opleiding Arbeidsrecht gevolgd.
In 2005-2006 heb ik de mediationopleiding “Mediation Tegenpartij of Conflictpartner” bij opleidingsinstituut Merlijn gevolgd.

Nevenwerkzaamheden / vrijwilligerswerk

Vanaf 1995 tot 2010 ben ik lid geweest van de Commissie van Toezicht, tevens lid (voorzitter) van de Beklagcommissie, van het Huis van Bewaring (later P.I.) in Arnhem-zuid. In de periode mei 2004 tot februari 2010 heb ik audits uitgevoerd voor de Nederlandse Orde van Advocaten. In 2005 ben ik voorzitter geweest van de Interne Bezwaren Commissie Functieloongebouw van Hera, vrouwenopvang Gelderland. Vanaf mei 2006 tot september 2009 ben ik vrijwilligster geweest bij het project buurtbemiddeling in Arnhem. Vanaf oktober 2009 tot maart 2016 ben ik lid geweest van de Raad van Toezicht/Raad van de Orde in Gelderland (portefeuille rechtshulp). Sinds maart 2016 ben ik lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Meer informatie

Ik ben lid van:

 • de Nederlandse Orde van Advocaten, www.advocatenorde.nl, op welke website alle op ingeschreven advocaten toepasselijke wet- en regelgeving te raadplegen is.
 • de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, www.vsanadvocaten.nl.
 • de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrechtadvocaten (SSZ), www.ssz-advocaten.nl.
 • de specialisatievereniging Vereniging Arbeidsrechtadvocaten (VAAN), www.vaan-arbeidsrecht.nl) en VAARA, www.vaara.nl.
 • de specialisatievereniging Vereniging van psychiatrisch patiëntenrecht advocaten Nederland (vPAN), www.vpan.nu
Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Ik ben verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Markel. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat door Markel wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer kvk nummer 67049141.
BTW-ID: NL001263998B57

Contact

Als u een afspraak met mij wilt maken, neem dan contact met mij op per telefoon
026 - 445 82 39 of per e-mail lve@jlmadvocaten.nl.

Als u langs wilt komen, bel dan eerst even op, dan maak ik tijd voor u vrij.
U kunt ook langskomen op het inloopspreekuur op dinsdag van 17:00 tot 18:30 uur.

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 7
6828 HT Arnhem

Postadres:
Postbus 1075
6801 BB Arnhem

Fax: 026 - 848 95 25