Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie met Jan Hein van Rijswijck Advocaat en Liane van Etten Advocaat
kantoorcombinatie met
Jan Hein van Rijswijck Advocaat
en Liane van Etten Advocaat
kantoorcombinatie met
Jan Hein van Rijswijck Advocaat
en Liane van Etten Advocaat

Mieke van Willigen Advocaat

Van 1985 tot en met 1998 heb ik als jurist gewerkt op Buro’s voor Rechtshulp, eerst in Enschede, later in Hoorn. In 1999 maakte ik de overstap naar Advokatenkollektief Sloetstraat in Arnhem. De pet werd anders (advocaat), het werk bleef voor een groot deel hetzelfde: adviseren en procederen over uitkeringen.
Per 1 januari 2017 ben ik als zelfstandig advocaat het advocatenkantoor “Mieke van Willigen Advocaat” begonnen. Mijn kantoor is gevestigd in (6828 HT) Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 7.

Onder de naam JLM Advocaten werk ik samen met Jan Hein van Rijswijck Advocaat en Liane van Etten Advocaat.
Wij zijn gevestigd in Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel nr. 7 in Arnhem. Wij werken samen, maar ieder voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid.

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Algemeen
U kunt bij mij terecht als het gaat over uitkeringen of over huurrecht van woonruimte. Ook bij serieuze problemen met uw bewindvoerder kan ik u bijstaan en ik verleen bijstand met betrekking tot de wet  schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en in beroepzaken over toeslagen van de belastingdienst.
Ik heb er steeds voor gekozen, en kies daar nog steeds voor, om rechtshulp te geven aan mensen die de “zwakkere” partij zijn, bijvoorbeeld in huurzaken: wel huurders, geen verhuurders.

Uitkeringen
Ik sta mensen bij als het gaat om hun uitkering. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een Ziektewetuitkering, de WIA, WAO, Wajong, WW, AOW, WMO, een bijstandsuitkering (PW) of bijzondere bijstand. Heeft u te maken met het beëindigen van uw uitkering, het niet krijgen van een uitkering, de verlaging ervan, of krijgt u een boete opgelegd?

U kunt bij mij terecht, voor bezwaar en beroep.
Ik ben lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ).

Toeslagen belastingdienst
Een bijzondere categorie inkomen betreft de toeslagen die de belastingdienst betaalt: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. De overheid heeft bepaald dat alleen voor procedures bij de rechtbank of de Raad van State een subsidie voor rechtsbijstand wordt gegeven. Als u in bezwaar geen gelijk krijgt, wil ik graag met u bekijken of beroep kans van slagen heeft.

Huurrecht
In de regio Arnhem is een lange meettijd nodig voor het krijgen van een betaalbare huurwoning. Betaalbare woonruimte is daarom een waardevol goed. Als uw woonruimte in gevaar komt, bijvoorbeeld door huurachterstand of overlast, is het belangrijk om niet stil te blijven zitten. Ontvangt u een dagvaarding van uw verhuurder, onderneem dan actie.
Ook in zaken als huuropzegging, achterstallig onderhoud en medehuur geef ik juridische bijstand.

Klachten bewindvoering
Soms is het te lastig om zelf het inkomen te beheren, dan kan een bewindvoerder worden benoemd. Soms loopt de bewindvoering niet helemaal goed. Als u serieuze klachten heeft over uw bewindvoerder, kan ik met u kijken wat daaraan te doen is.

WSNP
Veel mensen kampen met schulden. Een schuldtraject via de gemeente of toelating tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) kan daarbij een uitkomst bieden. De eisen voor toelating zijn echter ingewikkeld en streng. Ik kan u bijstaan als het schuldtraject bij de gemeente geweigerd of beëindigd wordt, of in beroep tegen een beschikking van de rechtbank waarmee uw verzoek tot toelating tot de WSNP is afgewezen
of tegen een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling.

Financieel
Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde (gefinancierde) rechtsbijstand, dan kan ik u op basis van een toevoeging bijstaan. In dat geval betaalt u voor de rechtsbijstand een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Als u niet voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt, moet er een prijsafspraak gemaakt worden.
Let op: er kunnen extra kosten bijkomen, zoals griffierecht, leges, kosten deskundige, enz.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak? Neem dan gerust contact op via telefoonnummer 085 - 876 96 06 of
via email: mvw@jlmadvocaten.nl

Meer informatie

Ik ben lid van:

  • de Nederlandse Orde van Advocaten, www.advocatenorde.nl, op welke website alle op advocaten toepasselijke wet- en regelgeving te raadplegen is.
  • de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, www.vsanadvocaten.nl.
  • de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrechtadvocaten (SSZ), www.ssz-advocaten.nl.
Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Ik ben verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Markel. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat door Markel wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67047912

Adres en contact:

Als u een afspraak met mij wilt maken, neemt u dan contact op per telefoon contact met mij op:
085 - 876 96 06 of per mail: mvw@jlmadvocaten.nl.

Als u langs wilt komen, belt u dan even op, zodat ik tijd voor u vrij kan maken.
U kunt ook langskomen op het inloopspreekuur op dinsdag van 17:00 tot 18:30 uur

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 7
6828 HT Arnhem

Postadres:
Postbus 1075
6801 BB Arnhem