Liane van Etten Advocaat
kantoorcombinatie met Jan Hein van Rijswijck Advocaat en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie met
Jan Hein van Rijswijck Advocaat
en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie met
Jan Hein van Rijswijck Advocaat
en Mieke van Willigen Advocaat

Liane van Etten Advocaat

Ik heb mijn wortels in de sociale advocatuur. In 1983 was ik een van de drie oprichters van het Advokatenkollektief Sloetstraat in Arnhem en heb daar als advocaat gewerkt tot 1 januari 2017. Sindsdien werk ik als zelfstandig advocaat: “Liane van Etten Advocaat”.
Onder de naam JLM Advocaten werk ik samen met Jan Hein van Rijswijck Advocaat en Mieke van Willigen Advocaat.
Wij zijn gevestigd in Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel nr. 7 in Arnhem. Wij werken samen, maar ieder voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid.

Mijn specialisaties:

Ik heb jarenlange proceservaring en sta u graag bij op het gebied van uitkeringen of voorzieningen, zoals:

 • WMO- of PGB-voorziening
 • bijstandsuitkering op basis van de participatiewet
 • WW-uitkering
 • Ziektewetuitkering
 • WAO- of WIA-uitkering
 • Wajong-uitkering
 • Kinderbijslag
 • ANW-uitkering
 • AOW
 • IOAW
 • Toeslagenwet
Ook kunt u bij mij terecht met vragen of procedures op het gebied van het arbeidsrecht zoals:
 • een (dreigend) arbeidsconflict
 • een voorgenomen reorganisatie
 • ontslag
 • de opzegtermijn
 • transitievergoeding
 • een vaststellingsovereenkomst
 • een loonvordering
 • de Wet Verbetering Poortwachter
 • ziekte en re-integratie
 • de beoordeling van de inhoud van een arbeidsovereenkomst
 • de proeftijd
 • een concurrentiebeding
 • schorsing of op non-actiefstelling
 • gelijke behandeling
 • wijziging van de arbeidsvoorwaarden
 • de vraag of u meer of minder kunt gaan werken
U kunt ook bij mij terecht als u ambtenaar bent en u hebt problemen met uw werk of uitkering.

Sinds het begin van de invoering van het piket sta ik psychiatrische patiënten bij als zij gedwongen worden opgenomen.

Mijn opleidingen en nevenactiviteiten:

Ik heb Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit in Utrecht, ik ben afgestudeerd in december 1982.
Sindsdien heb ik vele cursussen gevolgd op de rechtsgebieden waarin ik werkzaam ben.
In 2001-2002 heb ik de Grotius Specialisatie-Opleiding Arbeidsrecht gevolgd.
In 2005-2006 heb ik de mediationopleiding “Mediation Tegenpartij of Conflictpartner” bij opleidingsinstituut Merlijn gevolgd.

Nevenwerkzaamheden / vrijwilligerswerk

Vanaf 1995 tot 2010 ben ik lid geweest van de Commissie van Toezicht, tevens lid (voorzitter) van de Beklagcommissie, van het Huis van Bewaring (later P.I.) in Arnhem-zuid. In de periode mei 2004 tot februari 2010 heb ik audits uitgevoerd voor de Nederlandse Orde van Advocaten. In 2005 ben ik voorzitter geweest van de Interne Bezwaren Commissie Functieloongebouw van Hera, vrouwenopvang Gelderland. Vanaf mei 2006 tot september 2009 ben ik vrijwilligster geweest bij het project buurtbemiddeling in Arnhem. Vanaf oktober 2009 tot maart 2016 ben ik lid geweest van de Raad van Toezicht/Raad van de Orde in Gelderland (portefeuille rechtshulp). Sinds maart 2016 ben ik lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Meer informatie

Ik ben lid van:

 • de Nederlandse Orde van Advocaten, www.advocatenorde.nl, op welke website alle op ingeschreven advocaten toepasselijke wet- en regelgeving te raadplegen is.
 • de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, www.vsanadvocaten.nl.
 • de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrechtadvocaten (SSZ), www.ssz-advocaten.nl.
 • de specialisatievereniging Vereniging Arbeidsrechtadvocaten (VAAN), www.vaan-arbeidsrecht.nl) en VAARA, www.vaara.nl.
 • de specialisatievereniging Vereniging van psychiatrisch patiëntenrecht advocaten Nederland (vPAN), www.vpan.nu
Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Ik ben verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Markel. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat door Markel wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer kvk nummer 67049141.

Contact

Als u een afspraak met mij wilt maken, neem dan contact met mij op per telefoon
026 - 445 82 39 of per e-mail lve@jlmadvocaten.nl.

Als u langs wilt komen, bel dan eerst even op, dan maak ik tijd voor u vrij.
U kunt ook langskomen op het inloopspreekuur op dinsdag van 17:00 tot 18:30 uur.

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 7
6828 HT Arnhem

Postadres:
Postbus 1075
6801 BB Arnhem

Fax: 026 - 848 95 25