Jan Hein van Rijswijck Advocaat
kantoorcombinatie met Liane van Etten Advocaat en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie met
Liane van Etten Advocaat
en Mieke van Willigen Advocaat
kantoorcombinatie met
Liane van Etten Advocaat
en Mieke van Willigen Advocaat

Jan Hein van Rijswijck Advocaat

Direct na mijn rechtenstudie ben ik vanaf 1990 tot 2001 als jurist werkzaam geweest bij het (toenmalige) Buro voor Rechtshulp.
In 2001 heb ik me als advocaat aangesloten bij het Advokatenkollektief Sloetstraat in Arnhem.
Vanaf 1 januari 2017 heb ik als zelfstandig advocaat het advocatenkantoor “Jan Hein van Rijswijck Advocaat” opgezet. Mijn kantoor is gevestigd in (6828 HT) Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 7.

Onder de naam JLM Advocaten werk ik samen advocaten Liane van Etten en Mieke van Willigen. Met hen werkte ik eerder samen bij het Advokatenkollektief Sloetstraat.
Zij zijn ook gevestigd aan de Eusebiusbuitensingel 7 in Arnhem en wij nemen elkaars praktijk waar tijdens vakantie en ziekte.

Heeft u vragen over rechtsbijstand en mijn dienstverlening? Neem dan gerust contact op via email: jhvr@jlmadvocaten.nl of via telefoonnummer 026 - 445 45 29.

Rechtsgebieden

Als advocaat heb ik me gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht, werkloosheidswet en huurrecht van woonruimte. Daarnaast verleen ik bijstand in zaken met betrekking tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp).

Ik sta werknemers bij die te maken hebben met ontslag (op staande voet), ontslagvergoeding en transitievergoeding, met beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), of met proeftijd, schorsing en non-actiefstelling, met problemen over arbeidsvoorwaarden, met re-integratie of loonbetaling.
In een tijd van flexibilisering van de arbeidsmarkt is behoud van baan en inkomen een groot goed.

Verkrijging en behoud van een werkloosheidsuitkering ligt vaak in het verlengde van het arbeidsrecht. Ook voor problemen met de WW en UWV kunt u bij mij terecht voor goed juridisch advies en de juiste ondersteuning.

Een goede, betaalbare huurwoning is voor velen van wezenlijk belang. Op het gebied van huurrecht van woonruimte (zelfstandige woonruimte en kamerhuur) verleen ik bijstand in zaken rond huuropzegging, ontbinding huurovereenkomst, bijvoorbeeld wegens huurachterstand of overlast, (achterstallig) onderhoud door de verhuurder, renovatie en verhuiskostenvergoeding en medehuur.

Veel mensen kampen met schulden. Toelating tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) kan daarbij een uitkomst bieden. De eisen voor toelating zijn echter ingewikkeld en streng. Ik kan u bijstaan in beroep tegen een beschikking van de rechtbank waarmee uw verzoek tot toelating tot de wsnp is afgewezen of tegen een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling.

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde (gefinancierde) rechtsbijstand, dan sta ik u bij op basis van een toevoeging. In dat geval betaalt u voor de rechtsbijstand een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen.

Meer informatie

Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Ik ben verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Markel. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat door Markel wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67048749.

Adres en contact:

Als u een afspraak met mij wilt maken, neemt u dan contact met mij op
e-mail jhvr@jlmadvocaten.nl of per telefoon 026 - 445 45 29.

Als u langs wilt komen, belt u dan even op, zodat ik tijd voor u vrij kan maken.
U kunt ook langskomen op het inloopspreekuur op dinsdag van 17:00 tot 18:30 uur

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 7
6828 HT Arnhem

Postadres:
Postbus 1075
6801 BB Arnhem